Byggnad av HPP-anläggningen i Toripiha i Suonenjoki

Vi bygger i Suonenjoki Finlands första industriella HPP-anläggning. I samband med anläggningen kommer även ett logistikcentrum att uppföras. Anläggningen kommer att ha en våningsyta på ca 4000 m2.

Förutom en produktionsyta på 800 m2 kommer anläggningen att innefatta ett klimatkontrollerat område (+5 – -20 °C) på 1800 m² / 12 600 m³, som sträcker sig över fem lager. Den kommer att ha en kapacitet på ca 1500 kg/h.

Projektet kommer att slutföras i juli/augusti 2018.

Byggföretag:

Närmare information:

Juho Kylmälä
Verkställande direktör
Tel. 010 425 2703
juho.kylmala(at)toripiha.fi

Se bilder från de olika skedena av byggprojektet: