Service och kompetens inom bär- och livsmedelsbranschen

Nytt:

HPP-behandling

HPP (high pressure processing) ersätter pastörisering, frysning och användning av tilläggsämnen. Produkternas försäljningstid mångfaldigas.

Läs mer!

Se mer om byggnadsprojektet för anläggningen här

Rensning av bär

Toppeffektiv, helt maskinell rensningslinje.

Läs mer!

Lagring

Frysningskapaciteten är cirka 70 000 kg/dygn.

Läs mer!