Tjänster för rensning och fryslagring av bär

Toripihas huvudverksamhet är att producera lager- och färgsorteringstjänster inom hanteringen av frysta bär till livsmedelsindustrin. Bland annat Valio Oy och Pakkasmarja Oy är våra kunder.

Bär ska hanteras konsekvent och hygieniskt så att deras naturliga egenskaper bevaras så bra som möjligt under lagringen. Företagets produktion styrs enligt kvalitetshandboken, som definierar företagets kvalitetspolicy och kvalitetsmål. Vi övervakar kvaliteten på produkter som kunderna köpt och säkerställer att den höga kvaliteten bibehålls genom hela produktionsprocessen och att det förekommer så litet svinn som möjligt. Processens olika skeden övervakas och rapporteras systematiskt.