Serviceföretag som specialiserat sig på behandling av livsmedel

Toripiha Oy:s uppgift är att göra det möjligt för oss att tillverka högklassiga och trygga livsmedel samt att kundorienterat erbjuda skräddarsydda tjänster. Vår verksamhet bygger på effektivitet, leveranssäkerhet och kundorientering.

Vi säkerställer vår konkurrenskraft genom att sörja för personalens kompetens, investera i vår produktionsanläggning Vesanto och Suonenjoki samt utveckla både effektiviteten och kvaliteten inom verksamheten.